Gửi bạn D6-C500

08:35 12/10/2019

Ta ví bạn như bờ biển ấy
Và ta là sóng nước tháng ngày trôi
Xa xanh kia in bóng một khoảng trời
Biển đã gói trọn tình như vô hạn.


Ý kiến bạn đọc