Giật mình tháng tư

08:17 01/05/2020

Ảo ảnh anh như tháng Tư về
Loá màu trắng, loa kèn trên phố

Ý kiến bạn đọc