Giao duyên

08:00 12/03/2016

Cuối năm bấm đốt Xuân về
Thời gian mòn miết đến nhòe vân tay

Ý kiến bạn đọc