Em vắt tôi

08:57 20/06/2020

Em là trăng là gió là mây
Em là đốm lửa hồng
Lung linh chân trời hoa cỏ
Nếu em xa là không, là không.


Ý kiến bạn đọc