Em bước ra từ tượng đài kỷ niệm

09:14 23/07/2020

Anh trở lại Quảng Bình trở về miền đất nhớ
Gặp dòng sông Nhật Lệ trong veo
Anh qua cầu Long Đại
Thấy bến phà xưa bom rơi, pháo nổ trên đầu!

Ý kiến bạn đọc