Em

08:00 29/07/2017

Dường như là chẳng nhớ
những con đường ta qua
Dường như mùa chẳng nhớ
lá hoa
ngày lụi tàn

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc