Đường

08:43 26/12/2019

Đường do con người vạch ra
Cứ đi, cứ bước

Ý kiến bạn đọc