Đốt một đời lạt lẽo

08:15 25/10/2019

Chắp tay xin thời gian dẫu ngắn
Được sống một lần.


Ý kiến bạn đọc