Dòng Đăk Bla...

08:37 24/04/2018

Mọi dòng sông chảy xuôi
Riêng em
Đăk Bla chảy ngược
Đâu phải vì chảy ngược mà em kém hiền hoà...

Ý kiến bạn đọc