Đồng Ca

09:31 03/08/2019

Bài hát cũ về thời ngược dốc
Chênh vênh cầu khỉ nhịp Trường Sơn
Lưng chừng thác một thuyền quân vừa đổ...

Ý kiến bạn đọc