Tặng tác giả bài thơ “Giá mà”)

Đơn phương

11:56 08/10/2016

Giá mà chi rứa em ơi
Để ai rong ruổi một đời tìm ai?
Đi qua năm rộng tháng dài
Nào ai biết được một mai nhớ thầm.

Ý kiến bạn đọc