Đời Sen

08:05 04/10/2019

Những bông sen mùa hạ
Nắng càng thiêu sen càng thắm nở
Hương sen càng thanh khiết bay lên

Ý kiến bạn đọc