Đợi

11:44 24/01/2019

Ngàn năm, vạn năm, tỉ năm
Bão xoay mặc bão. Sương vằm mặc sương.

Tag Đợi thơ
Ý kiến bạn đọc