Đợi

08:00 11/01/2019

Em buộc trời… xanh - nỗi nhớ mây xanh
Kết nệm cỏ làm giường trái đất.

Tag Đợi thơ
Ý kiến bạn đọc