Đọc Jack London

08:00 12/09/2012

Những câu thơ lẩn vào mây xám
Ngoài cửa sổ kia bão tố thét gầm
Phố chật thế, làm sao em hiểu được
Giấc mơ điên hay cuộc sống thăng trầm.

Ý kiến bạn đọc