Đoản khúc tháng ba

08:16 23/05/2020

Tháng ba về sưởi ấm cả đất trời
Bằng những cánh hoa bừng lên sắc nắng
Đỏ kiệt cùng như chưa từng day dứt
Những đa mang hoa đem đến cho đời.

Ý kiến bạn đọc