Đoản khúc Tây Bắc

15:19 23/05/2019

Tây Bắc cong hình trăng lưỡi liềm
Đây là chỗ lòng chảo Điện Biên võng xuống
Núi gối đuôi nhau thành đàn ngựa phi nước đại
Sương bay ngang chở theo mùi thơm hư ảo rượu Sán Lùng


Ý kiến bạn đọc