Đi tìm nỗi nhớ

10:22 10/05/2018

Kính tặng các anh chị học viên Khóa I-II Trường Công an Trung ương vào tiếp quản Hà Nội 10-10-1954.

Ý kiến bạn đọc