Đêm xuân

08:06 10/02/2017

Đêm lặng nghe tí tách
Tiếng chồi non nhú lên
Nàng xuân đang nhẹ đến
Sương rơi cỏ cong mềm

Ý kiến bạn đọc