Đêm trở gió

14:57 23/01/2019

Đêm trở gió mùa sang bên bậu cửa
Em lang thang về phố khuya buồn
Anh đã đợi ở bến nào kiếp ấy
Để em về neo mãi những dại khôn

Ý kiến bạn đọc