Đêm nhân tình

08:48 09/02/2018

Từng lọn nắng lênh loang
Trôi tràn chiều biển biếc
Mặt trời phía cuối ngày
Giấu vào đêm biền biệt

Ý kiến bạn đọc