Đêm ba mươi Tết ngồi đợi nguyệt

08:56 12/02/2018

Làm gì có ánh trăng
Vào đêm ba mươi Tết
Sao ta cứ đợi chờ
Ta đi tìm bóng nguyệt

Ý kiến bạn đọc