Đêm Tây xem Tây diễn chèo

08:49 28/12/2019

Í a chẳng cứ sân đình
Ngàn xa chán vạn cũng rình của chua
Cô “Mầu Tây” cũng... lẳng lơ
Mớ ba mớ bảy ngẩn ngơ mời trầu


Ý kiến bạn đọc