Đêm Bút Tháp

08:05 12/01/2012

Từng đi khắp bốn phương trời
Đêm nay nằm bên sông Đuống
Thấm thoắt ngoài sáu mươi rồi
Tóc như râu ngô ngoài ruộng

Ý kiến bạn đọc