Đề tặng cho sen

08:03 28/08/2017

sen
tự biết phận mình
nở phận đời trong vắt
mai sương

Ý kiến bạn đọc