Đầu mùa

08:05 11/12/2016

Rêu lịm tường phố cổ
Cháy đỏ tán bàng xưa
Một vòm yêu tỏa bóng xuống vỉa hè

Ý kiến bạn đọc