Dạ khúc

09:07 05/02/2018

Đơn giản tôi là tôi,
Em là em, đơn giản.
Chuyện gì khó thì thôi,
Nhưng cũng đừng có nản... 

Ý kiến bạn đọc