Đà Nẵng đêm pháo hoa

08:58 12/07/2019

“Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi”
(ca dao cổ của Quảng Nam)


Ý kiến bạn đọc