Đà Lạt, lần trở lại

07:43 24/01/2019

Mơ trở lại một ngày - năm tháng ấy
Dốc quanh co mưa hẹn nắng bên đồi
Anh gọi người thác trắng gọi bờ môi.


Ý kiến bạn đọc