Cũng có thể một ngày ly biệt

17:29 09/01/2020

Bông hoa đẹp cội sâu từ khe đá
Tay trầy da không lách được tận nguồn

Ý kiến bạn đọc