Công cha, nghĩa mẹ

08:49 03/04/2017

Con vừa tròn tuổi sáu mươi
Cha mẹ ngự ở trên trời có hay
Công cha, nghĩa mẹ cao dày
Lòng con thương nhớ tháng ngày không nguôi

Ý kiến bạn đọc