"Tặng những người già"

Cổ tích

08:55 13/02/2020

Người cũ bao giờ cũng bắt đầu từ câu chuyện ngày xưa
Người cũ tự hào vì câu chuyện cũ
Và thế là họ sống được tới hôm nay.

Ý kiến bạn đọc