Có một "mùa" cô vít

08:37 17/04/2020

Có một "mùa" cô vít
lạ chưa thấy bao giờ
tên mềm như con gái
hình hài trong hơn sương


Ý kiến bạn đọc