Cổ Ngư

08:53 08/05/2020

Phố có nhớ xưa mà thu về trầm mặc
Em
Lá đỏ môi mùa
Rụng vào anh thương nhớ


Ý kiến bạn đọc