Chùm thơ của Nguyễn Việt Anh

09:11 08/11/2018

Sương bay như thể tần ngần
Lá rơi như thể phân vân, ngập ngừng

Ý kiến bạn đọc