Tặng cháu Mít - Na - Bin

Chỗ dựa

11:48 16/01/2020

Nương thân còn một chút tình 
Chiều buông… 
Tiếng cháu giật mình gọi ông!

Ý kiến bạn đọc