Chợ chiều đông

08:00 20/11/2008

Thuở áo cơm còm cõi
Váng vất muộn chợ chiều
Gánh hai đầu muôn nỗi
Dáng mẹ càng liêu xiêu

Ý kiến bạn đọc