Chìu Xí Múi (*) đi chợ tình

08:28 18/06/2016

thêu váy này sáu mùa trăng rồi đấy
còn đai áo này mua ở chợ đường biên
em cũng đổi một vạt ngô trên núi
lấy ba trăm, bọc một chiếc răng vàng

Ý kiến bạn đọc