Chiều bánh đa

08:27 20/01/2020

Bánh đa treo lửng vách chiều
tròn vênh mà đựng phì nhiêu chiêm mùa
nhà nông cuối cuộc thắng thua
ra đường nhặt lại nắng mưa của mình.

Ý kiến bạn đọc