Kính tặng các cựu cán bộ, chiến sĩ Phòng Tài liệu Nghiệp vụ - Cục Kỹ thuật C39 một thời

Chiếc Thẻ căn cước thay thế ở Bảo tàng

08:12 17/08/2019

Những tấm thẻ đã xưa rồi
Ảnh hình, tên tuổi một thời cũng xa
Một thời máu lửa can qua
Người lặng lẽ, việc diễn ra lặng thầm.

Ý kiến bạn đọc