Chén đời

11:45 20/02/2020

Những gì hôm nay mới lạ giao thừa sau đã cũ mèm
bài thơ nghìn năm vách đá sao còn vạch lá ra xem


Ý kiến bạn đọc