Chạy

09:09 24/04/2020

Con đường tôi chạy dài như một sợi dây.
Căng như dây đàn bắc qua nóc nhà rạp xiếc.

Tag chạy thơ
Ý kiến bạn đọc