Chân quê

09:51 31/01/2017

quanh quanh một nét chân quê
thương thương em với bờ đê chạy dài
thoảng đâu hương vị hoa nhài
đàn đàn bươm bướm bay dài cánh tiên…

Ý kiến bạn đọc