Chậm rãi nghĩ suy...

09:32 16/04/2020

Bệnh viện là chiến trường
Thầy thuốc đối đầu nguồn bệnh
Ai cũng là lính chiến
Điệp trùng quân
Ấm tình người gánh vác việc công

Ý kiến bạn đọc