Kính tặng Cha

Cha Nhặt Những Viên Sao Buốt Giá

07:51 22/02/2020

Đêm ba mươi được cùng cha đón Tết
Mưa đá rơi ngỡ bạc trắng một thời
Cha cúi nhặt từng đồng sao buốt giá
Những ngày xưa thiếu đói ùa về.


Ý kiến bạn đọc