Cây hoàng lan bên cạnh lầu thơ

12:01 21/03/2019

Anh đã nhập vào dòng đời trăm năm dâu bể
Cuồn cuộn tan hòa biếc biển chân mây
Vẫn thấp thoáng bóng hình cô lẻ
Bên gốc Hoàng Lan thầm gửi hương bay!


Ý kiến bạn đọc