Câu ví giặm quê mình

08:05 25/12/2015

Em hát câu ví giặm chiều nay
Biển Cửa Lò nôn nao con song
“Anh thương ơi gừng cay muối mặn”
“Anh thương rồi”... khúc hát giao duyên.

Ý kiến bạn đọc