Câu chuyện bên bờ gió

13:11 03/10/2017

Tháng mười về bến gió
Nhớ ban mai cải vàng
Sông thắm vào tiếng hát
Quàng vai bờ nhân gian.

Ý kiến bạn đọc