Cắt tóc

08:40 29/03/2020

Có một nỗi buồn vừa rơi xuống
Ngày sắp qua, năm cũ sắp xa
Những sợi tóc trên đầu bịn rịn
Phút giao thừa đen, trắng bày ra


Ý kiến bạn đọc