Cao nguyên phía đêm xa

18:17 01/12/2017

dã quỳ hé mắt đêm 
gió gội lời thì thầm tỏ tình những gợn sóng hồ 
một chúm xinh môi cười hoa gió
thơm đến tận kiệt cùng hoang dại...

Ý kiến bạn đọc